Aanmelden voor de trainersopleiding Mindful Zelfcompassie

Aanmelden voor de trainersopleiding mindful zelfcompassie

Beste geïnteresseerde in de MSC teacher training,

Door het Center for Mindful Self-Compassion is zorgvuldig nagedacht over de vragen op dit aanmeldformulier voor de Mindful Zelfcompassie trainersopleiding.

Antwoorden zullen noodzakelijkerwijs persoonlijke informatie bevatten, maar deze informatie zal alleen door het MSC Teacher Training Team worden bekeken en vertrouwelijk worden behandeld. Als je één van de vragen niet schriftelijk wilt beantwoorden, kan je dit noteren in het antwoordgedeelte van die vraag en contactgegevens (telefoon- of e-mailadres) opnemen waarop contact kan worden opgenomen om dit privé te bespreken. Evenzo kan iemand van het docenten team contact opnemen voor een privégesprek om enkele van de antwoorden op het formulier te verduidelijken.

Aangezien deze teacher training in het Engels gegeven wordt, is de vragenlijst ook in het Engels. Het is geen probleem echter om te antwoorden in het Nederlands. Weet wel dat al het trainingsmateriaal in het Engels wordt aangeboden.

Dear applicant,

We have carefully assembled the following questions in order to help select the most suitable candidates for MSC Teacher Training. Answers will necessarily include personal information, but this information will be viewed by the MSC Teacher Training Team only and treated confidentially. Should you not want to answer any of the questions in writing, you may note this in the response area for that question and include contact information (telephone or email address) at which you can be contacted to discuss it privately. Similarly, the teacher training team may contact you to have a private conversation in order to clarify some of your answers on the form. Please understand that all other information still needs to be submitted in writing. Thank you.

"*" geeft vereiste velden aan

1Step 1
2Step 2
3Step 3
4Step 4
5Step 5

Personal information

Preferred name for use in correspondence (if different from above) Please note your personal pronouns in the space below. Please leave blank if you prefer not to answer. (Why Pronouns Matter? Learn more via: mypronouns.org/what-and-why)