Meer dan Mindfulness: De 7 houdingskwaliteiten

Meer dan Mindfulness: De 7 houdingskwaliteiten

Meer dan Mindfulness: De 7 houdingskwaliteiten

10:00

 – 

17:30

 | 

Joost van den Heuvel Rijnders
Kosten: € 175

Geaccrediteerd voor 7 punten bij het Mindfulness Register 

Inhoud van de workshop

In deze verdiepende workshop reflecteren we op de zeven kwaliteiten en manieren waarop ze zowel impliciet als expliciet kunnen manifesteren in de training. Er wordt ook aandacht besteed aan de tegenpolen en valkuilen. Deze workshop biedt de mogelijkheid om de kwaliteiten als trainer nog meer te belichamen.

Het ontwikkelen van mindfulness – door aandacht te geven aan het huidige moment, zonder te oordelen - lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk een van de moeilijkste dingen te zijn in het leven. Vaak worden we zo in beslag genomen door allerlei neigingen en patronen. Helpend voor de formele beoefening van mindfulness, maar zeker ook voor het integreren ervan in het dagelijks leven, zijn de zeven houdingskwaliteiten: niet-oordelen, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet-streven, aanvaarding, loslaten. In de mindfulness training worden deze kwaliteiten niet alleen expliciet benoemd, maar zeker ook impliciet beoefend door de deelnemers. De houdingskwaliteiten ondersteunen niet alleen de oefening, maar blijken ook een resultaat te zijn van het trainen van de aandacht. Essentieel daarbij is ook de belichaming van deze kwaliteiten door de trainer.

Inhoud van de workshop

In deze verdiepende workshop reflecteren we op de zeven kwaliteiten en manieren waarop ze zowel impliciet als expliciet kunnen manifesteren in de training. Er wordt ook aandacht besteed aan de tegenpolen en valkuilen. Deze workshop biedt de mogelijkheid om de kwaliteiten als trainer nog meer te belichamen.

Vertrouwd raken met de kwaliteiten

Voor alle kwaliteiten van de geest geldt dat het belangrijk is om ze te herkennen en er vertrouwd mee te raken. Ook belangrijk is het onderscheidingsvermogen dat groeit met de beoefening: zien wat helpend is en kunnen afstemmen op een ‘juiste hoeveelheid’, de balans. Voor veel ondersteunende kwaliteiten geldt ook dat het soms ‘teveel’ kan zijn.

We zullen de positieve impact van de houdingskwaliteiten op mindfulness-beoefening  verkennen. Hoe kunnen we deze kwaliteiten benadrukken in onze instructies en begeleiding? Hoe kunnen we niet-oordelen, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet-streven, acceptatie en loslaten authentiek belichamen?

Soms is het nuttig om te begrijpen hoe de afwezigheid, of het tegenovergestelde, van deze kwaliteiten zich kan manifesteren. Hoe kunnen we de valkuilen herkennen en vermijden? Het bewustzijn van deze valkuilen kan de effectiviteit van onze begeleiding vergroten.

Programma

Gedurende de dag zullen we met oefeningen, reflecties en uitwisseling de houdingskwaliteiten verkennen, ervaren en versterken. Deelnemers zullen actief betrokken zijn bij meditaties, groepsdiscussies en zelfreflectie om een dieper begrip te krijgen en deze kwaliteiten te verankeren in de eigen beoefening en trainersrol.

Voor wie

Deze workshop is voor iedereen die opgeleid is in het geven van mindfulness­training MBSR/MBCT aan groepen en hierin ook ervaring heeft.

Doel van deze nascholing

  • Het bevorderen van kennis en begrip van de zeven houdingskwaliteiten en het vaardig integreren ervan in de mindfulness training
  • Het bevorderen van de belichaming van de zeven houdingskwaliteiten door meditatie, uitwisseling en reflectie.
  • Verdiepen van trainersvaardigheden in het algemeen door uitwisseling met collega-trainers en het bevorderen van inspiratie voor het geven van de mindfulness training.

Praktische informatie

De Nieuwe Yogaschool, Laurierstraat 109, Amsterdam